Predmet Multiagentové systémy sa zaoberá systémami so špecifický druhom modularity a organizácie.

1. Príklad multiagentového systému. Agentovo orientované programovanie. Agent a jeho vlastnosti. Komunikácia medzi agentami: priama a nepriama. Reprezentačný a komunikačný jazyk. prednáška 1
cvičenie 1. Môj prvý agent v Jave: prelet a zraz guličiek

2. Implementácia MAS pomocou sieťového programovania. Programovanie na transportnej vrstve ISO OSI modelu. Middleware (RMI). Marshalling a demarshalling. IDL. Reflekčný model. prednáška 2
cvičenie 2. Porovnanie programovania na transportnej vrstve (TCP) s programovaním na prezentačnej vrstve (RMI).

3. Implementácia MAS pomocou sieťového programovania. Použitie webových služieb. Java Agent Development Engine. FIPA, ACL. AMS, DF. prednáška 3 cvičenie 3. JADE, MAS s priamou komunikáciou riešenie 3

4. Implementácia MAS pomocou sieťového programovania. Postavenie MAS medzi distibuovanými systémami. Space-y: tupple space, Java Space, Agent-Space. prednáška 4 cvičenie 4. Agent-Space, MAS s nepriamou komunikáciou (Implementovaný dvomi spôsobmi: cez web service a cez middleware RMI)

5. MAS cez IPC. Shared Memory. SRR model. Master-Slave. Client-Server. Agent-Space. prednáška 5 cvičenie 5. a) Volanie detektora čŕt tváre cez zdieľanú pamäť b) Agent-Space implementovaný v SRR modeli video

6. MAS v objektovo-orientovanej VM. Multivláknové prostredie. Synchronizácia vlákien. Triggre. prednáška 6 cvičenie 6. Proprietárny MAS v multivláknovom prostredí, použitý na jednoduché rozpoznávanie zvoleného vzoru na obraze

7. MAS ako riadiaci systém. Subsumpcia. Situovanosť. Stelesnenie. Interakcia. Emergencia. Hierarchia. prednáška 7 cvičenie 7. Reimplementácia mobilného robota ALLEN

8. Behaviorálna architektúra. Modelovanie prírody pomocou MAS a relevantnosť takého prístupu. prednáška 8 cvičenie 8. Monolytické, behaviorálne a multiagentové riadenie LEGO robota

9. Riadenie v reálnom čase. prednáška 9 cvičenie 9. Robot sledujúci loptičku riadený sadou agentov

10. Viac než podnet-odozva. prednáška 10 cvičenie 10. Učenie robota iCubSim riadeného sadou agentov: ako zraziť loptičku zo stola

11. Počiatky konceptov a jazykovej komunikácie. prednáška 11 cvičenie 11. Jazyková komunikácia medzi rozpoznávačmi tváre.

12. Jazyková komunikácia medzi agentmi na báze matematickej logiky. prednáška 12 cvičenie 12. Jazyková komunikácia v AgentSpeak-u